TESTER

Siste ledd i utviklingen av nanoprodukter er basert på 3D hybrid, kjemisk nanoteknologi. Det har medført enda sterkere binding til glatte flater, eller dypere inntrenging i porøse og sugende materialer. Teknologien har gjort det mulig å lage flesteparten av disse produktene vannbasert og da med både lenger holdbarhet og kraftigere virkning enn løsemiddelbaserte produkter.

HVEM GJØR TESTENE?
Selv om det foreligger tester fra laboratoriene som konstruerer produktene, vil vi gjerne teste produktene selv. Om vi mener de holder mål, forsøker vi å få de ut til de som tester og
skriver om produkter for forskjellige publikasjoner, enten det gjelder båt, bil eller for andre områder. Dette dreier seg stort sett om produkter til forbrukermarkedet. I tillegg lar vi enkelte
interesserte brukere gjøre individuelle tester over tid.

Våre produkter til det profesjonelle markedet har stort sett vært testet og brukt i flere år i andre land. Vi gjør likevel noen egne tester hvor det er påkrevet, eller at de skal brukes under
forhold som er vesentlig annerledes i forhold til kulde, belastning, osv.


TCNANO NORGE ASFORHANDLEREINFO/OM OSSPRODUKTERNYE PRODUKTERBÅTPLEIEBOAT CARETEAKDEKKBILPLEIEDIAMOND COATREWITECPOLERINGSTILBEHØRVASK/RENSGRAFFITIBYGGALUPROTECTAEROGELTESTERTEKNISK INFONANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema