TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

HYBRID KJEMISK NANOTEKNOLOGI

Beskyttelse av flater med HYBRID kjemisk nanoteknologi (f.eks. NanoProtect 3D konstruerte produkter)

Det er forventet av f.eks. lakk-, olje-, voksprodukter, osv. at de beskytter materialet mot påvirkninger av ytre krefter, og at de passer godt sammen med det materialet hvor det er påført.
Videre at støv, skitt og annen forurensing ikke fester seg til overflaten. De bør være lette å rengjøre, motstandsdyktig mot slitasje, og de bør ha utmerket finish, lang levetid, osv. Noen av disse egenskaper kan oppnås ved produkter som er basert på orga-niske løsninger (høy tetthet og fleksibilitet). Produkter med andre egenskaper, f.eks. resistens mot ytre krefter, antikorrosive egenskaper, "easy2clean"-egenskaper, er basert på ikke- organiske løsninger. Konvensjonell maling (akryl, polyuretan og plast) er basert på karbon-kombinasjoner, det vil si organiske
løsninger. Dette er ikke så harde belegg som med ikke-organiske baser, f.eks glass. Men glass er mer sprøtt, mer porøst og mindre elastisk enn organiske produkter.


Kjemisk nanoteknologi løser disse motsetningene, ved at komposisjoner på nanoskalanivå består av organiske og ikke-organiske basismaterialer,
såkalte hybridbeleggmaterialer (hybrid betyr en blanding av materialer som gir en "krysning" i det endelige produktet) som er tilegnet de
spesifikke kravene fastsatt for belegget, etter en tilstrekkelig syntese av organiske og ikke-organiske materialer. NanoProtect belegg er derfor

spesielt fleksible i sine bruksområder. Dets egenskaper vil leve opp til forventningene og ønskene til brukeren langt bedre enn hva beleggsystemer

basert kun på enten bare organiske, eller ikke-organiske basismaterialer er i stand til.

 

NanoProtect-belegg er basert på silicium-sammensetninger (silane) sammen med katalysatorer og vann. Det gir et mellomprodukt som

resultat, og dette er en tynn, flytende og klar blanding, som deretter varmebehandles, og kondenseres til en gel. Under denne "Sol-Gel "-prosessen,

er økologiske produkter lagt til, avhengig av de spesifikke kravene i belegget. En grunnregel er at jo høyere andelen av ikke-organiske materialer i blandingen (nettverk), jo hardere (mer sprø)
er beleggsystemet. Jo høyere den organiske andel er, desto mer fleksibel (men også mindre sterk mot slitasje) er beleggssystemet. Ønsket med sammensetning og fremstilling er derfor å
produsere et produkt som tilfredsstiller de spesifikke kravene, ved valg av egnede komponenter som samsvarer med optimal balanse mellom organiske og ikke-organiske materialer.

 

Anvendelsen av NanoProtect-belegg kan utføres ved alle konvensjonelle påføringer (som bruk av svamp, rulle, pensel eller sprøyte). I forhold til konvensjonelle malinger, kan NanoProtect-belegg påføres ekstremt tynt. Bare en liten mengde av produktet er nødvendig for å dekke et område sammenlignet med konvensjonelle produkter.

 

Et eksempel på de ekstreme påkjenninger som NanoProtect produkter er utsatt for, og til hvilke de oppfyller sine krav, er å finne i oljeindustrien: - følsomme måleinstrumenter, som er plassert
på borekronene, og ført inntil 4000 meter ned i jordoverflaten. På grunn av den beskyttelse NanoProtect har gitt, er nøyaktige resultater blitt oppnådd, uten problemer. Holdbarheten til disse følsomme instrumentene har blitt forlenget betraktelig.


Det dukker opp produkter innen bil- og båtpleie som indikererer ”nanotech” et eller annet. Dette er stort sett voks- og løsemiddelbaserte produkter som ikke har noe med denne teknologien å
gjøre. De ekte, hybride, kjemiske produktene kan i mange tilfeller fremstilles som vannbaserte, med de miljøgevinstene det gir.