TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO/OM OSS PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG ALUPROTECT AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

TEAKDEKK


TEAKBEHANDLING MED NY TEKNOLOGI

Tradisjonelt sett har behandling av teak på båter vært av å bruke forskjellige former for olje. På seilbåter har

man stort sett valgt å beholde dekket grått og ubehandlet, eller behandle det med forskjellige midler for å hindre

at treverket tørker ut. Da i hovedsak med pleiemidler som ikke gjør dekket glatt. Resultatet er at uansett type behandling, vil sollyset "spise" opp trefibrene og vannintrenging mellom nater og treverk blir resultatet. For motorbåter er den tradisjonelle behandlingen bruk av olje. Det fungerer bra om det vedlikeholdes med jevne mellomrom. Olje tørker relativt raskt ut. Men olje trekker også til seg mye forurensing, så den bør fjernes eller renses meget godt før ny påføring. Lag på lag med olje blir ikke pent.


ANTGRA

En alternativ behandling vil være bruk av Antgra. Antgra bygger ikke lag som olje, men trekker inn i trefibrene.

I tillegg beskytter Antgra treet mot sollys i opptil 2 år. Det vil heller ikke oppstå "stier" på treverket hvor belast-ningen er stor. Antgra blir ikke glatt og gir tilnærmet samme farge på overflaten som det opprinnelige treverket,

om man da ikke velger Antgra med tilsatt farge. Før hver ny påføring vil det kun være nødvendig med en god
vask eller rens.


TEAKBESKYTTELSE AB

Vil hindre vanninntrenging i treverket, men hindrer ikke "gråing". Det kan brukes i kombinasjon med Antgra, men

da først etter at Antgra har blitt værpåvirket en god stund. Produktet medfører lettere renhold.


FORUTSETNING FOR BRUK

All olje og skitt må fjernes før Antgra/Teakbeskyttelse AB brukes. Om det er rester av olje, etc, igjen vil det medføre sjolder eller dårlig inntrenging. Det finnes produkter på markedet som kan brukes til dette, men påse

at de ikke etterlater kjemikalie- eller såperester i treverket.


TEAKRENS 7XM

Renser teaken så den blir fri for olje og skitt. Det er påkrevet for videre behandling. Er det olje og skitt i treverket, bruk Teakrens 7xM. Er det kun skittent, bruk NanoProtect Rengjører.


NANOPROTECT RENGJØRER

Renser teak før bruk av Antgra om det ikke har vært påført olje tidligere. Vil normalt også fjerne mye av de for-vitrede, grå trefibrene, litt avhengig av treverkets tilstand. Utmerket som vaskemiddel i svakere blanding (1 : 30). Må ikke brukes på oljede dekk da det vil slite på oljen. Påvirker ikke Antgra ved vask.

Produktene kan brukes i kombinasjon eller som frittstående produkter. De er basert på den siste teknologien
innen hybrid, kjemisk nanoteknologi.

 Antgra Gylden i brønnen på seilbåt.

 Antgra Gylden på utebord i teak.

Treverk oksydert av sollys.

 Antgra Nøytral på lys teak
 etter 2 års værpåvirkning.

Antgra Nøytral og Antgra Gylden
på lyst treverk. Treverket vil bestemme hvordan fargen vil fremstå.
Det er fullt mulig å blande Antgra
Nøytral og Antgra Gylden.

Teakbeskyttelse AB vil hindre vanninntrenging i treverk i inntil 3 år.