TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG ALUPROTECT AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

GRAFFITI

Graffiti på syntetiske underlag er vanskelig å fjerne uten å skade overflaten siden de aller fleste maling- og lakkfjernere inneholder løsemidler.
Med Graffiti Off-S har man løst dette problemet ved hjelp av avansert nanoteknologi. Produktet vil løse de fleste typer graffiti uten å skade
underlaget. Det anbefales imidlertid å alltid sette en prøve først, spesielt om man er i tvil om type underlag.

Graffiti Off-S (Synthetic)
Et innovativt produkt som fjerner graffiti fra alle typer kunststoffunderlag, som polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyamid (PA), syntetisk lakk (Baking Varnish), 2-komponent lakk, folie, osv. Må ikke brukes på polystyrene. Produktet er primært fremstilt for bruk på de nevnte materialer.
Tester har vist at produktet i en del sammenhenger kan brukes på andre materialer*. Det er imidlertid brukers ansvar å kontakte importør eller
produsent for nærmere info.

Egenskaper
Graffitifjerner basert på (phase) nanoteknologi. Inneholder ikke løsesmidler som angriper kunststoff. Produktet er velegnet for omtrent alle typer kunststoffoverflater. De spesielle egenskapene gjør at graffitien krakelerer i mikrofine fragmenter på overflaten. Dermed er det ingen løsemidler
som tar med seg farge inn i underlaget.

Graffiti Off-S vil også være meget anvendelig på trafikkskilt med bl.a. reflexfolie. Graffiti Off-S inneholder kun stoffer basert på fornybare ressurser
som blir inaktivert ved tilførsel av vann.

Viktig! Om det er fare for at rester av graffiti kan renne ned i grunnen ved større arbeider, sørg for nødvendige tiltak for oppsamling.
For ytterligere informasjon, kontakt TCnano Norge AS.

*) Graffiti Off-S har vært testet på billakk i forbindelse med fjerning av limrester og malingssprut. Det ser ut til å fungerer bra, men virketiden må
være maks. 10 min. før man evt. ser om underlaget angripes. Det må imidlertid settes en prøve først siden kvaliteten på lakk kan variere. Det er
brukers ansvar å forsikre seg om dette, evt. i samråd med importør/leverandør/produsent.

Produktblad