TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO/OM OSS PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG ALUPROTECT AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

MUR OG BETONG

NANOPROTECT  CP 100+
er et nytt byggemateriale basert på den innovative Nanoprotect Silicate Technology. Nanoprotect-CP 100+ forsterker og beskytter mineralske overflater, og oppnår en meget høy motstand mot kjemiske angrep og mekaniske påvirkninger. De behandlede flatene blir vanntette, men forblir samtidig pustende. Nanoprotect-CP 100+ trenger inn i overflaten 2 - 3 mm, reagerer med sementkomponentene og danner en hard silikatstruktur. Nanoprotect-CP 100+ er luktfri, løsemiddelfri og lett å bruke. Holdbarheten etter behandlingen er 10-15 år og kan ikke fjernes. For innendørs og utendørs bruk. Den er egnet for alle typer absorberende mineralflater som betong, sement, sementbaserte beleggningssten og sementbaserte byggematerialer. De beste egenskapene vil være på sementprodukter med høyt kalsiuminnhold.

Produktblad


EN BESKRIVELSE AV HERDEPROSESSEN
Når det gjelder herdeprosessen for CP 100+ er den over tid basert på en kjemisk reaksjon mellom produktets innhold av flytende kaliumsilikat og
luftens karbondioksyd. Kaliumsilikatet blir laget av flytende kvarts som smeltes ved ca. 1300 C. Under smeltingen brennes karbondioksydet ut av kvartsen. Det smeltede kvartsmaterialet kan tilsettes litt kalium og mye vann under trykk. Dette gir etter avkjøling en flytende, stenholdig veske
som gjerne benevnes vannglass. CP 100+ er i den flytende silikatfasen tilsatt de nødvendige komponenter. (bruk av vannglass som benevnelse
kan lett misforstås). Ved påføring trenger silikatdelen inn i underlaget like langt som inntregningen av vann. Herding skjer ved at den gjenværende
silikat-delen naturlig trekker tilbake fra luften det karbondioksyd som ble brent ut under smel-tingen, og går tilbake til rent kvarts igjen. Tilsetnings-
stoffene gir CP 100+ de ønskede egenskaper. Dette skjer over lang og derfor er behandlingen sårbar de første 24 timer. Det ser ellers ut til at en
to-strøks behandling må utføres vått i vått for å unngå avvisning. Full herding skjer antagelig fullt ut etter 2 - 3 uker. Som beskyttelse mot korrosjon
av jern i murverk/betong vil produktet fungere utmerket, samt ved støvbinding, osv. I områder med saltholdig luft/saltvann vil det også motstå inntrenging av salter.


NANOPROTECT CP 100+ ADDITIVE
Basert på silikateknologien til NanoProtect CP100+ tilbyr vi produktet NanoProtect CP100+ Additiv. Denne tilleggsforbindelsen er egnet for masse-
hydrofobisering av sementbasert byggemateriale. Tilsetningen gir en fullstendig mettende hydrofobisering av byggematerialet, og det er ikke behov
for en tidkrevende, etterfølgende behandling. Produktet tilsettes i blandevannet.

Produktblad

NANOPROTECT CS 220
Colour-deepening high-gloss sealing for mineralic surfaces. After treatment the surfaces have an oil-, dirt- and water-repellent effect. Reduces the soiling tendency significantly. NanoProtect CS 220 is solvent-free and easy to use. The fully dried coating is permanently and can not be removed. Suitable for interior and exterior surfaces Ideal for the application on plaster stones, pavings and paving slabs.

Produktblad


NANOPROTECT CS 950+
Waterproofing and sealing as soiling protection for absorbent and mineral undergrounds. After application the treated undergrounds show oil-, grease-, soil- and water-repellent characteristics. The soiling tendency is being reduced significantly. Nanoprotect CS 950+ is solvent-free and easy to applicate. The fully-dried coating is durable (10 – 15 years) and can not be removed. For indoor and outdoor use. It is suitable for all types of absorbent mineral surfaces as concrete, cement, marble, paving-stone, screed and cement based construction materials.

Produktblad